» اس ام اس روز مهرگان

-

New Sms | Payamak 94

امروز چهارشنبه , ۱ فروردین , ۱۳۹۷ شما در اس ام اس جدید | پیامک 94 هستید.

خوش آمدید

اس ام اس روز مهرگان | شعر جشن مهرگان

www.smsja.ir

مهرگان

مهرگان آیین خوب وبهتر است

او بر جان ودل ما مهتر است

چون وجودش دوستی پر مهر شد

در جهان من به از هر گوهر است

گوهر عالم همه از بود اوست

جمله فرهنگ را او رهبر است

گر که مهر این دلم افزون شده

خادم اویم ،برایم سرور است

جشن ها بوده در ایران دلم

اولین هست در دلم او آخر است

سالها مهرش ز دلها مرده است

از تهاجم های قوم بَربَر است

خشم وکین در دلها پنهان شده

آتش وخون در دل ما دلبر است

پس کنید همت احیایش کنید

گر که باشد او ،دنیا بهتر است

سعید مطوری/شمع شبستان

از دفتر شور عشق