» اس ام اس روز کوروش کبیر

-

New Sms | Payamak 94

امروز یکشنبه , ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶ شما در اس ام اس جدید | پیامک 94 هستید.

خوش آمدید

300

اس ام اس روز کوروش کبیر ، ۳ام آبان ۱۳۹۲

اس ام اس سخنان کوروش کبیر به مناسبت ۷ آبان روز جهانی کوروش

www.smsja.ir

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

 * * *

اس ام اس جدید روز کوروش

 * * *

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

 * * *

اس ام اس های روز کوروش

 * * *

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

* * *

اس ام اس روز کوروش

 * * *

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما .

 * * *

اس ام اس روز کوروش

 * * *

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

 * * *

پیامک روز کوروش

 * * *

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

 * * *

اس ام اس روز کوروش

 * * *

اگر میخواهید دشمنان خود راتنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

 * * *

اس ام اس روز کوروش

 * * *

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید.

 * * *

اس ام اس روز کوروش کبیر

 * * *

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است.

 * * *

اس ام اس روز کوروش

 * * *

بیادت می آورم تا همیشه بدانی که زیباترین منش آدمی محبت اوست ، پس محبت کن چه به دوست چه به دشمن که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست .

 * * *

سخنان کوروش کبیر

 * * *

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

 * * *

اس ام اس روز کوروش کبیر

 * * *

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

 * * *

اس ام اس روز کوروش

 * * *

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

دیدگاه مطلب اس ام اس روز کوروش کبیر