» پیامک عاشقانه زیبا و دوست داشتنی

-

New Sms | Payamak 94

امروز جمعه , ۴ اسفند , ۱۳۹۶ شما در اس ام اس جدید | پیامک 94 هستید.

خوش آمدید

پیامک عاشقانه زیبا و دوست داشتنی

پیامک عاشقانه زیبا و دوست داشتنی

خـــدایـــا عـــشـــقـــمـــو بـــهـــم بـــده مـــن قـــول مـــیـــدم آدم شـــم، نـــمـــازامـــم ســـر وقـــت بـــخـــونـــم, روزه هـــم بـــگـــیـــرم, لـــایـــنـــم نـــرم :(((
شـــمـــام هـــمـــیــــشـــه ایـــن درخـــواســـتـــو از خـــدا داریـــن یـــا مـــن تـــو ایـــن مـــوردم تـــنـــهـــام؟؟؟؟

لحـظـــهـ هـــآیَـم مـــآل تــو ..

بـه قیـمـتِ صفـر ” تـومـن “

هَمـیـن کـهِ

تـــو کنـــار مــن بــآشــی ؛

خوشبخت ترین انـســـآنـَم ……..!!

غم گین ترین “درد”…
“مرگ ” نیست
دلبستگی به کسی است که بدانی
“هست”
اما…
“اجازه ی” بودن در کنارش را نداری…

می دانم که باز می گردی
این را ازآخرین نگاه نکرده ات به من قول دادی….

من شعر نگفتم که تو را گریه بگیرد

بگذار بخشکد_به درک_ طبع روانم…

قهوه تلخ هم……

طعم “عسل” میدهد…..

اگر….

آنطرف میز تو باشی….

مـــن اونـــقـــدر دیـــوونـــه هـــســـتـــم کـــه…
وقـــتـــی تـــو خـــیـــابـــون یـــه ســـنـــگ نـــســـبـــتـــا دُرُشـــت مـــیـــبـــیـــنـــم، مـــیـــنـــدازمـــش یـــه گـــوشـــه کـــه وقـــتـــی خـــواســـتـــی از اونـــجـــا رد بـــشـــی، پـــات روش سُـــر نـــخـــوره کـــه خـــدایـــی نـــکـــرده بـــیُـــفـــتـــی زمـــیـــن…

اس ام اس جدید

یه جمله ای که خیلی دوسش دارم:

و قــــاف حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من آغاز میشود!

هیچوقت رسیدن به عشقتون رو به زور از خدا نخواید.ازش بخواید هرچی صلاحتونه همون بشه!
انقدر به خدا التماس کردیم و قسمش دادیم واسه بهم رسیدنمون،قافل از اینکه یه روز پشیمون میشیم و از زندگی باهم ناراضی!!!

تو بــــرو به رفتنـــــــــت ادامه بده قول میدهم بعد رفتنت کسی در قلبم
<<تو>> نمیشود

باکسی نباش که!!!!!!

از بی کسی می خواهد باتو باشد……. باکسی باش که….
ازبین همه می خواهد باتو باشد!!!!
این را آویزه ی گوشت کن رفیق:
“اعتمـــــــــــاد”
“المثنــــــــــــی”
“نـــــــــــــدارد”

عاشقی یعنی حسرت و ای کاش
عاشقی یعنی اهل موندن باش
عاشقی مثل بغض پروازه
عاشق فقط میمیره میبازه

دیدگاه مطلب پیامک عاشقانه زیبا و دوست داشتنی